Spraw, by pracownicy sami chcieli dbać o bezpieczeństwo

Przypominaj im codziennie kiedy nastąpił ostatni wypadek

Wybierz teraz wzór licznika dni bez wypadku dla Twojej firmy - prosto od producenta

Wybierz wzór tablicy BHP

Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność. Dokładamy wszelkich starań aby chronić Twoje Dane Osobowe oraz aby dać Ci pełną kontrolę nad nimi, dlatego nasza Polityka Prywatności to zbiór prostych i przejrzystych reguł.

Niniejsza Polityka Prywatności ustanawia zasady przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem z naszego Serwisu. Dowiesz się z niej, jakie Dane Osobowe przetwarzamy, poznasz cele i sposoby przetwarzania, zasady bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem.

Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności. Jest ona integralną częścią Regulaminu.

Spis treści

 1. Polityka Prywatności w skrócie
 2. Definicje używane w tej Polityce Prywatności
 3. Zasady ochrony danych, którymi się kierujemy
 4. Administrator Danych Osobowych – informacje kontaktowe
 5. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 6. Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe
 7. Jakie masz prawa dotyczące swoich Danych Osobowych?
 8. Pliki cookies
 9. Pozostałe informacje
 10. Aktualizacje naszej Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności w skrócie

W tym punkcie zamieściliśmy dla Ciebie krótkie podsumowanie tego, w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe.

Kto jest administratorem Danych Osobowych? Jesteśmy nim my, czyli NESTEC technologie Marcin Barański, z siedzibą w Koszalinie, ul. Franciszkańska 24, 75-254 Koszalin, NIP 6692303517, REGON 320605860. Przetwarzamy Dane Osobowe naszych Klientów oraz Użytkowników naszego Serwisu.

Dlaczego przetwarzamy Dane Osobowe? Przetwarzamy Dane Osobowe z różnych powodów. Np. aby przygotować odpowiedź na Twoje zapytanie, aby umożliwić Ci korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, albo gdy udzielisz nam zgody aby otrzymywać nasz newsletter.

Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe? Udostępniamy Twoje Dane Osobowe jedynie podmiotom trzecim, które udzielają nam pomocy lub wsparcia w charakterze podmiotów przetwarzających lub osobnych administratorów, np. dostawcy świadczący usługę hostingu czy dostarczający systemy do analizy ruchu w Serwisie.

Twoje prawa. Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania swoich Danych Osobowych oraz złożenia do organu nadzorczego skargi związanej z ich przetwarzaniem. W niektórych przypadkach masz również inne prawa, na przykład do wycofania zgody, sprzeciwienia się użyciu Twoich Danych Osobowych lub do ich przenoszenia, jak wyjaśniono szczegółowo poniżej.

Pamiętaj, że obowiązuje Cię cała Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

2. Definicje

Poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć niniejszą Politykę Prywatności:

Dane Osobowe – Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Innymi słowy dane naszych Klientów oraz dane Użytkowników przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.

Klient – Osoba dokonująca zakupu naszych produktów i/lub korzystająca z naszych usług w celu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, niezależnie od formy prawnej takiej działalności.

Nestec (my) – NESTEC technologie Marcin Barański, z siedzibą w Koszalinie, ul. Franciszkańska 24, 75-254 Koszalin, NIP 6692303517, REGON 320605860.

Przetwarzanie – Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania z Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – Strony internetowe należące do Nestec, umieszczone w szczególności pod adresem DniBezWypadku.pl.

Użytkownik – Osoba korzystająca z Serwisu.

3. Zasady ochrony danych

Przetwarzamy Dane Osobowe zgodnie z wymogami RODO. W szczególności postępujemy według następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają uzasadnione podstawy. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem Danych Osobowych.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego zostały zgromadzone Dane Osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość Danych Osobowych wymaganych do danego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem czasu. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność, integralność i poufność danych.

4. Administrator Danych Osobowych

Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Nestec. Przetwarzamy Dane Osobowe naszych Klientów oraz Użytkowników naszego Serwisu.

Nasze dane adresowe: NESTEC technologie Marcin Barański, ul. Franciszkańska 24, 75-254 Koszalin.

Aby ułatwić Ci kontakt z nami w celu realizacji Twoich praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych, stworzyliśmy specjalny adres email: privacy@nestec.pl.

5. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

Zasady przetwarzania Twoich Danych Osobowych różnią się w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem albo z jakich funkcjonalności Serwisu korzystasz. Różne są cele oraz zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych. Poniżej przestawiamy informacje o przetwarzanych Danych w odniesieniu do poszczególnych celów, dla których ich potrzebujemy.

5.1. W celu odpowiedzi na zapytania

Gdy kontaktujesz się z nami, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Możemy przetwarzać następujące Dane:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Dane zawarte w zapytaniu i ewentualnych dołączonych do niego dokumentach.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na odpowiadaniu na Twoje zapytania. Przyjmujemy, że przetwarzanie Danych w tej sytuacji jest korzystne dla Ciebie, ponieważ pozwala nam to odpowiednio pomóc i udzielić odpowiedzi na Twoje pytania.

5.2. W celu obsługi zamówień

Gdy składasz zamówienie, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wykonania umowy sprzedaży. Możemy przetwarzać następujące Dane:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Nazwę przedsiębiorstwa, jego adres, numer NIP,
 • Inne Dane podane przez Ciebie w zamówieniu i ewentualnych dołączonych do niego dokumentach.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5.3. W celu wysyłania wiadomości marketingowych

Gdy subskrybujesz nasz newsletter, powiadomienia web push, albo wyrażasz zgodę na komunikację marketingową, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu realizacji wysyłania wiadomości do Ciebie:

 • Adres e-mail (newsletter, wiadomości e-mail),
 • Identyfikator przeglądarki (web push),
 • Numer telefonu (jeśli zażyczysz sobie otrzymywać informacje drogą telefoniczną).

Podstawa prawna: Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.4. Gdy komentujesz na blogu lub zapisujesz się na wydarzenie

Gdy zamieszczasz komentarz na blogu w naszym Serwisie, albo za pomocą formularza w Serwisie zapisujesz się na webinar, kurs, lub innego rodzaju wydarzenie organizowane przez nas lub z naszym udziałem, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu zamieszczenia Twojego komentarza lub zapisu na wydarzenie.

Możemy przetwarzać następujące Dane:

 • Adres e-mail,
 • Imię i nazwisko,
 • Inne Dane zawarte w formularzu, tylko jeśli są niezbędne do zorganizowania wydarzenia.

Podstawa prawna: Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli korzystasz z usługi Gravatar, przy Twoim komentarzu na blogu wyświetlony zostanie Twój publiczny avatar (obrazek), który został przez Ciebie połączony z Twoim adresem e-mail. Jeśli nie chcesz aby się wyświetlał, zmień ustawienia swojej usługi Gravatar.

5.5. Dla celów analitycznych

W celu prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Serwisu, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, możemy przetwarzać następujące Dane:

 • Dane dotyczące aktywności w Serwisie, w szczególności: Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes w analizowaniu działania Serwisu, aby lepiej rozumieć, jak Klienci i Użytkownicy z niego korzystają, albo jakie problemy w obsłudze napotykają. Uznajemy, że przetwarzanie tych Danych jest również korzystne dla Klientów i Użytkowników, ponieważ naszym celem jest poprawienie działania Serwisu i zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

5.6. W celu badania satysfakcji Klientów i Użytkowników

W celu przeprowadzenia badania poziomu zadowolenia z produktów, usług lub Serwisu, aby móc je ulepszać i ułatwiać korzystanie z nich, możemy przetwarzać następujące Dane:

 • Dane podane w zamówieniu lub zapytaniu,
 • Odpowiedzi na nasze pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych w badaniu.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na badaniu, czy nasi Klienci i Użytkownicy są zadowoleni oraz co mogłoby pomóc w podnoszeniu jakości naszych produktów, usług, czy też samego Serwisu.

Pamiętaj, nie musisz brać udziału w takim badaniu. Za to będziemy Ci ogromnie wdzięczni, jeśli pomożesz tam w rozwijaniu produktów i usług tak, aby przysłużyły się Tobie jak najlepiej.

5.7. W celu dochodzenia roszczeń

W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, możemy przetwarzać następujące Dane:

 • Dane dotyczące korzystania z produktu, usługi lub Serwisu w zakresie niezbędnym do ustalenia roszczenia,
 • Inne Dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

6. Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane naszym dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są Dane Osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (inni administratorzy).

6.1. Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Dane Osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas m.in. usługi hostingu, dostarczają nam systemy do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłania wiadomości newsletter, dostarczają systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

6.2. Inni administratorzy

Współpracujemy również z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystamy w nich w celu prowadzenia kampanii remarketingowych oraz aby prowadzić badania statystyczne.

6.2. Lokalizacja

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, zadbaliśmy, aby odbiorcy danych dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Wynikają one z uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO.

7. Jakie masz prawa dotyczące swoich Danych Osobowych?

Zapewniamy, że nasi Klienci i Użytkownicy mogą realizować swoje prawa dotyczące ich danych.

Swoje prawa możesz realizować przez zgłoszenia na adres privacy@nestec.pl. Wystarczy, że poinformujesz nas o przyczynie wniosku i prawie, z którego chcesz skorzystać.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci:

7.1. Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód

Jeśli prosimy Cię o wyrażenie zgody, jej wyrażenie jest zawsze dobrowolne. Informujemy o prawie wycofania zgody zanim ją wyrazisz. W naszym Serwisie nigdy nie wymagamy wyrażenia łącznej zgody na różne operacje przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Nestec może świadczyć jedynie za zgodą (np. wysyłka newslettera).

Swoją zgodę możesz też cofnąć w w prosty sposób:

 • Klikając „rezygnuj z subskrypcji” w otrzymanej wiadomości,
 • W przypadku zgody na korzystanie z plików cookies – w ustawieniach przeglądarki.

7.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing naszych produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu, a także badanie satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania komunikacji marketingowej dotyczącej naszych produktów lub usług, będzie oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich Danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

Jeśli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, usuniemy Twoje Dane, wobec przetwarzania których wniosłeś sprzeciw.

7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W przypadkach określonych przez prawo, masz prawo do żądania, abyśmy usunęli wszystkie lub niektóre dotyczące Ciebie Dane Osobowe.

Masz prawo żądać usunięcia Danych Osobowych, jeśli:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
 • Wycofana została określona zgoda, w zakresie w jakim Dane Osobowe były przetwarzane w oparciu zgodę;
 • Wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych;
 • Przetwarzanie Danych odbywa się z naruszeniem prawa lub musimy usunąć Dane, aby postąpić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa;
 • Wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych w celu prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny.

Pomimo żądania usunięcia Danych Osobowych, możemy zatrzymać niektóre Twoje dane, jeśli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności Danych Osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to Dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z obsługą sprzedaży, świadczeniem usług czy korzystaniem z Serwisu.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych objętych żądaniem. Nie będziemy też wysyłać do Ciebie żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo żądać ograniczenia wykorzystania swoich Danych Osobowych przypadku, gdy:

 • Kwestionujesz prawidłowość swoich Danych Osobowych;
 • Przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych.

7.5. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • Uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych;
 • Uzyskać informacje o zasadach przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
 • Uzyskać kopię swoje Danych Osobowych.

Za pierwszą kopię danych nie pobieramy opłaty. W przypadku kolejnych próśb o wydanie kopii Danych, możemy pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem tej informacji.

7.6. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) i uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) podanych przez siebie Danych Osobowych.

7.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje Dane Osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by Dane Osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W takim przypadku prześlemy Dane Osobowe w postaci pliku w formacie CSV, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

7.8. Prawo do złożenia skargi do organu

Masz prawo złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych do organu nadzorczego, którym w przypadku Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane teleadresowe:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 606-950-000 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 10.00 – 13.00)
fax. 22 532 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

8. Pliki cookies

Nasz Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka). To niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Twojej przeglądarki, jeśli Twoja przeglądarka na to pozwala. Przeglądarka może je przechowywać na Twoim urządzeniu.

Stosujemy dwie kategorie plików cookies:

 • Cookies sesyjne – które są automatycznie usuwane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one do przechowywania informacji o wybranej przez Ciebie konfiguracji produktu, ułatwiając tym samym składanie zapytania bądź zamówienia.
 • Cookies trwałe – które pozostają po zamknięciu przeglądarki do momentu ich wygaśnięcia lub ręcznego skasowania. Służą one do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Pozwalają też zapamiętywać Twoje preferencje, np. wybrany przez Ciebie język strony.

Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies aby:

 • Ograniczyć wyświetlanie powiadomienia o używaniu plików cookies, gdy zamkniesz takie powiadomienie,
 • Przekierowywać Cię na język, który jest najbardziej odpowiedni dla kraju, z którego nas odwiedzasz, lub na wybrany przez Ciebie język,
 • Pokazywać Ci powiadomienia popup z możliwością otrzymywania powiadomień o nowych treściach i materiałach

Serwis korzysta z Google Analytics, który używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia anonimowych statystyk odnośnie wielkości ruchu na Serwisie oraz sposobu korzystania z Serwisu. Zamieszczamy też filmy z YouTube na naszych stronach, aby zapewnić dodatkowe materiały edukacyjne.

Nestec może wykorzystywać w celu reklamy Serwisu, oferowanych produktów i świadczonych przez siebie usług, Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu. Z kolei do komunikacji marketingowej, na którą możesz wyrazić zgodę, wykorzystujemy narzędzia Moosend oraz PushPushGo.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez Nestec plików cookies, możesz zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Proszę pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na nieakceptowanie naszych „cookies”, niektóre funkcjonalności Serwisu mogą działać nieprawidłowo.

Poniżej znajdziesz informację, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu w naszej witrynie. Google ma własną Politykę prywatności, którą możesz sprawdzić tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics.

Korzystamy z serwera, który w swoich logach gromadzi adresy IP Użytkowników, typ urządzenia i przeglądarki, datę i godzinę wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikację zdarzenia. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Dane te służą do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzenia analiz statystycznych, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

9. Pozostałe informacje

9.1. Czy muszę podać Nestec moje dane?

Czasem prosimy Cię o podanie swoich danych osobowych. Podanie:

 • danych potrzebnych do realizacji zamówienia, czy obsługi Twojego zapytania
 • niektórych danych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzach kontaktowych czy rejestracyjnych

jest niezbędne abyśmy mogli zrealizować dla Ciebie to, czego sobie życzysz, np. zapis na newsletter, obsługa zamówienia. Podanie innych Danych niż obligatoryjne jest dobrowolne.

9.2. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane Osobowe osób zapisanych do naszych newsletterów lub osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera lub materiałów.

Dane Osobowe osób, które przesyłają do nas swoje zapytania przechowujemy tak długo, jak to jest konieczne do udzielenia odpowiedzi.

Dane Osobowe Klientów przetwarzane są tak długo, jak to jest niezbędne w celu wykonania umowy.

Dane te będziemy przechowywać jeszcze przez okres konieczny dla celów rozpatrywania skarg, zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi oraz obsługi roszczeń.

9.3. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci lub szczególne kategorie danych?

Nie przetwarzamy danych osobowych dzieci oraz nie zbieramy szczególnych kategorii danych.

Nasz Serwis, produkty i usługi kierowane są do osób pełnoletnich (które ukończyły 18 lat), które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie nam żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

9.4. Jak chronimy Twoje Dane Osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL, secure socket layer) co zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.

9.5. Odnośniki do innych stron

Strony Serwisu mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z obowiązującą na niej polityką prywatności.

10. Aktualizacje naszej Polityki Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności, np. gdy będą tego wymagały zmiany w przepisach prawa, albo nowa czy zmieniona funkcjonalność naszego Serwisu. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany adres email.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.

Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2019.